FeedbackБългарски

2004-11-03 Изключителен дилър на БелАЗ за България, Гърция и МакедонияПосетете галериятаCreated by:
Начало > За контакт

Aдрес: София 1124, ул. Хан Омуртаг‚ №18
Тел./Факс:


Факс:

+359 (2) 944 23 24
+359 (2) 948 40 00

+359 (2) 948 40 11

е-mail адреси: office@belaz-sofia.com
Страница в интернет: http://www.belaz-sofia.com
   
   


Copyright © 2005, Belaz Sofia Ltd.