FeedbackБългарски

2004-11-03 Изключителен дилър на БелАЗ за България, Гърция и МакедонияПосетете галериятаCreated by:
Начало > Услуги

Фирма "Белаз-София" е изключителен дилър на белоруския автомобилен завод "БелАЗ" за България, Гърция и Македония. Фирмата извършва следните видове дейности:
  • доставя всички машини производство на завод "БелАЗ", оригинални резевни части и консумативи за тях при най-изгодни за клиента условия;
  • организира гаранционно и следгаранционно подържане на машините;
  • консултира клиентите си относно избора на оборудване съобразно конкретните природни и технически условия;
  • рециклира автосамосвали "БелАЗ" с оглед намаляване разхода на гориво и консумативи и удължаване на междуремонтния срок на експлоатация на машината;
  • подържа складове за резервни части на обслужваните обекти и централен консигнационен склад, от който всяка резервна част може да се достави в рамките на 24 часа.
Фирма "Белаз-София" ЕООД е готова да осигури на партньорите си максимална техническа и икономическа изгода при използването на машините "БелАЗ" в открити рудници, кариери и при строителството на големи промишлени, транспортни,енергийни и хидротехнически обекти.


Copyright © 2005, Belaz Sofia Ltd.